ԵԹԵ   ԴՈՒՔ
ՏԵՍՆՈՒՄ ԵՔ    ԱՅՍ   ԷՋԸ,
ՁԵՐ   ՑԱՆԿԱՑԱԾ    ԿԱՅՔԻ   ՓՈԽԱՐԵՆ,
ՈՒՐԵՄՆ   ԴՈՒՔ   ՉԵՔ ՎՃԱՐԵԼ: