Free Messengers Stuff

  Ավելացնել ընտրացանկում   

Գլխավոր Բաժիններ

» Նախաբան

» Որոնում

» Հ. Տ. Հ.

» Հետադարձ Կապ

HTML- Ուսուցում
Օգտակար բեռնումներ
WEB - Օրինակներ
Մեդիա
Հղումներ

Հաշվիչներ

 

rating.am

    HTML- Այբուբեն սկսնակների համար:

HTML -  Այբուբենը բոլոր նրանց համար է, ովքեր պատրաստվում են ստեղծել իրենց առաջին ինտերնետային կայքը...


      Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում HTML-ը

HTML-ը դա փաստատուղթ է (документ),որը գրված է HTML-հիպերտեքստի լեզվով և 2 կողմից սահմանափակվում է <HTML> > և </HTML> հրամաններով:

Ի՞նչ է իրենցից ներկայացնում Web-կայքը և ի՞նչ է Web-սերվերը ...
Web-կայքը և Web-սերվերները դրանք տրամաբանական կապով միմյանց միացված շղթաներ են, որոնք գրված են HTML-լեզվով: ՝
՝
HTML - Լեզվի հիմնական հրամաններն են՝
<HEAD> և </HEAD>: Այս հրամանների միջև տեղադրվում են կայքի մասին տեղեկությունները: <TITLE> և </TITLE>: Այս հրամանների միջև տեղադրվում է կայքի անվանումը:<BODY> և </BODY>: Կայքի "մարմինը" (Տեքստ, գրաֆիկա...) տեղադրվում են այս հրամանների միջև:

Ի՞նչ է իրենցից ներկայացնում <BODY> հրամանը:

BGCOLOR -Կայքի Ետնամասի գույն (<BODY BGCOLOR ="#FFFFFF">)
BACKGROUND - "ԲեքԳրաունդ" կամ ետնամաս LINK - Հիպերհղման գույն
VLINK - Արդեն այցելված Հիպերհղման գույն:
ALINK - Ակտիվ Հիպերհղման գույն:
<P> և  </P> հրամանները ծառայում են տեքստի ենթամասի (абзадц)  նշման համար: Սովորաբար նոր ենթամասերը առանձնանում են միմյանցից դատարկ տողերով:
<BR> հրամանները ծառայում են ինչպես տեքստի տողադարձի այնպես էլ նկկարների և  գրաֆիկական պատկերների միմյանցից առանձնացման համար:

Դասավորության հրամաններ՝
Օգտագործվում են <P> և <H*> հրամանների դեպքում:

ALIGN=LEFT - Դասավորությունը դեպի ձախ
ALIGN=RIGHT - Դասավորությունը դեպի աջ
ALIGN=CENTER - Դասավորությունը դեպի կենտրոն:
Հիպերկապեր, որոնք ուղղված են դեպի այլ HTML-փաստաթղթերին:
<A HREF="fail.htm"> և  </A> կամ <A HREF="http://www.f5blog.com"> և  </A> - Հիպերհղումները:
Եթե հիպերհղումները ուղղված են դեպի այլ ինտերնտային հասցեի վրա, ապա <A HREF= ից հետո պարտադիր է նշել «http://www»:
<ADDRESS><A HREF=mailto:person@firm.ru> person@firm.ru</ADDRESS> - Հիպերհղում, որն ուղղված է որևէ Էլ. փոստի հասցեին:
_BLANK  Բեռնումը կատարվում է նոր պատուհանում,
_SELF Բեռնումը կատարվում է նույն պատուհանում, որում գտնվում է տվյալ հղումը:
Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում Վանդակները <table>...
Վանդակները, դրանք ցանցեր են որոնց մեջ տեղադրվում են տարբեր տեղեկություններ և հրամաններ:
<TABLE> և </TABLE> հրամանները վանդակներ տեղադրելու համար են:
<TABLE> հրամանի պարամետրեր՝
BGCOLOR - Ետնամասի գույնը,
BORDER - Կողգծերի հաստությունը,
WIDHT - Վանդակների մեծությունը: